Din literele x, i, -, l, e, a poți aranja următoarele cuvinte:

6- Cuvinte din litere (2)

ix-lea (14)xi-lea (14)

5- Cuvinte din litere (6)

axile (14)exila (14)ia-le (4)laxei (14)le-ai (4)x-lea (13)

4- Cuvinte din litere (16)

alei (4)alex (13)axei (13)axel (13)ea-l (3)elia (4)exil (13)i-le (3)ia-l (3)ix-a (12)l-ai (3)laie (4)laxe (13)le-a (3)li-e (3)xi-a (12)

3- Cuvinte din litere (15)

a-i (2)a-l (2)ale (3)ali (3)axe (12)ela (3)i-a (2)i-e (2)i-l (2)ila (3)l-a (2)lax (12)lei (3)lia (3)x-a (11)

2- Cuvinte din litere (14)

ai (2)al (2)ax (11)ea (2)ei (2)el (2)ex (11)ia (2)ie (2)ix (11)la (2)le (2)li (2)xi (11)